Brandstad Kyrka

Brandstad sockenkyrka härstammar från sluten av 1100-talet och är byggd i romansk stil. Från denna tid stammar även dopfunten som anses utförd av Mårten Stenmästare, samt rester av kalkmålningar i koret. Målningarna är utförda i en stil som daterar dem till andra hälften av 1200-talet och de föreställer ett ryttarfölje. Altaruppsatsen och predikstolen är snidade barockarbeten från sent 1600-tal. 1837 genomgick kyrkan en grundlig ombyggnad då kyrktornet med tornspiran tillkom, och de ursprungliga ingångarna murades igen och ersattes med tunnvalv av trä. De vackra takmålningarna på himmelsblå botten skapades av konstnären Axel Kulle på 1920-talet.