Styrelsemöte 27/8 2015

Då har vi haft höstens första styrelsemöte.

Vår ordförande Csaba Illyés avgår och  vice ordförande Bo Bengtsson får ta klubban. Vid nästa årsmöte väljs ny ordförande.

Det planerades för höstens aktiviteter. Soppkvällar, höstmarknad och tomtetrask är några. Idéer saknades inte.

Styrelsemöte 10 januari 2019

Idag har styrelsen haft årets första möte. Vi har noterat att det saknas adress/mailadress till en del personer som nyligen blivit medlemmar. Om ni inte får inbjudan till våra evenemang är det troligen så att vi saknar er adress. Därför – skicka ett mail till Ulla Sjunnesson, så vi blir uppdaterade. Naturligtvis kan ni ringa också. u.sjunnesson@gmail.com Telefon 070-2405609.