Styrelsemöte 10 januari 2019

Idag har styrelsen haft årets första möte. Vi har noterat att det saknas adress/mailadress till en del personer som nyligen blivit medlemmar. Om ni inte får inbjudan till våra evenemang är det troligen så att vi saknar er adress. Därför – skicka ett mail till Ulla Sjunnesson, så vi blir uppdaterade. Naturligtvis kan ni ringa också. u.sjunnesson@gmail.com Telefon 070-2405609.

Posted in Möten.