Medlemsmöte den 3 december

 

Anteckning från medlemsmöte/soppkväll i Brandstadbygdens byalag den 3 december 2015.

 

Närvarande: Ulla Sjunnesson, Uno Lindhe, Karin och Yngve Nilsson, Birthe och Bo Mårtensson, Moniqa och Johan Tilly, Gunilla och Kjell Nilsson, Barbro Johansson, Olof Hultin, Håkan Wendel, Barbro och Sven-Erik Henningsson, Git och Leif-Roland Persson, Lena Grahn, Yvonne Widgren, Per-Åke Nilsson, Bodil Andersson.

Detta lite annorlunda medlemsmöte inleddes med soppa. En helt fantastiskt god soppa som med varsam hand hade tillagats av Ulla. Receptet kommer att finnas på hemsidan.

Ulla hälsade alla välkomna. (Ordförande Bo Bengtson var förhindrad att delta i detta möte).

Ulla går igenom byalagets aktiviteter under året som gått.

Många aktiviteter såsom pubkväll, fnitter och flit som fortsatt är väldigt levande med många olika sorters kreativa arbeten som utförs. Allt i lätt och trevlig anda. Inga ”måsten”.

Soppkvällar med och utan föreläsare. Mest välbesökta är de med föreläsare.

Vårstädning och växtloppis. Gökotta som dock inte så många hann vakna till.

Valborgsmässfirande på Kristinedal. Spontan grillkväll som uppskattades av ganska många.

Några arrangemang som tyvärr fick ställas in av olika anledningar.

Lite omrörning i grytan vad gäller ordförande. Ingegerd avgick i våras och Csaba i september. Bo Bengtsson, vice ordförande, hoppade in.

Brandstadrallyt genomfördes, även i år i motvind. Får inte vädrets makter med oss.

Höstens stora samtalsämne blev en lyckad festkväll som benämndes som Candle light evening.

Upprustning av innemiljön i sockenstugan och renovering av möbler.

Antalet betalande medlemmar är för närvarande under 100.

Till mötet hade inkommit åsikter/förslag:

  1. Värmesystemet.

Ett ur miljö- och kostnadsmässigt dåligt system nu enligt P-Å. Efter en stunds diskussion bestämdes att Per-Åke och Uno skall undersöka möjligheter till förändring. El-kostnaden ligger nu på 30-40 000..

  2. Medlemsavgifter.

Betalar man sent på året skall det gälla nästa år också.

Inbetalningskort skall lämnas till personer boende i området för att kanske på så sätt få fler medlemmar.

  1. Hur kan vi få fler intresserade av medlemskap och deltagande i byalaget?

Förslag från flera är, att ett bra sätt kan vara att lägga lappar i brevlådor och då med upplysning om planerade aktiviteter. Kanske kan man på det sätt få fler nyfikna på vårt byalag. 1 gång om året eller möjligtvis 2 gånger per år. Bo B skall undersöka möjligheterna till att få upplysning om nyinflyttade och ge dessa en särskild inbjudan till byalaget.

 Övrigt som vi diskuterade

Pubaftnarna har blivit lite problem då vi inte har tillstånd att tillhandahålla öl till försäljning dessa kvällar. Tillstånd krävs.

Ekonomisk rapport: Cirka 70 000 på kontot och cirka 4 000 i kassan. Det har amorterats 20 000. Skulden uppgår till 700 000. Sjöbo kommun och Sparbanksstiftelsen har bidragit med pengar till byalaget. Lokalen i byastugan är relativt ofta uthyrd och inbringar därmed hyrespengar.

Förslag till lockande aktiviteter:

Sponsrad bussresa till alla medlemmar.

Trubadur till soppkvällarna.

Svampplockning.

”Halv 8 hos mig”.

Gemensamt motionspass 1 gång/v.

Vårvandring längs Verkån.

Squaredans.

Argentinsk tango.

Bowlingkväll.

Fiske.

Quiz-kväll.

Nobelfest – klä upp sig elegant.

Bygg knivar.

Teknikgrupp.

En manlig variant av ”fnitter och flit”.

För övrigt fortsätter vi med fnitter och flit och soppkvällar och ett rally som eventuellt tidigareläggs för om möjligt få bättre tur med vädret.

Övrigt:

Bo Bengtsson fortsätter inte som ordförande. Valberedningen uppmanas komma med förslag till ny ordförande inför kommande årsmöte.

Dörr ut från lokalen till trädgården för att kunna utnyttja denna bättre. Fixa en boulebana?

Söka pengar från kommunen (150 000) till renovering av fönster.

(Läste i dagens tidning , 8/12, att byalag kunde få 5 000 kr i bidrag till försköning av orten/bodils anm)

Ulla tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bodil Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Möten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *