Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.
Styrelse
Ordförande BarbroJohansson

barbro.brandstad@gmail.com

Viceordförande Vakant
Kassör Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.nu
Ledamot Ulla Sjunnesson u.sjunnesson@gmail.com
Ledamot Yngve Nilsson andrea.elisabeth@hotmail.com
Suppleant Mats Juhlin snickaregarden@hotmail.com

Ledamot

Birthe Mårtensson brandstadgard@sjobo.nu
Ledamot Elisabeth Nevin elisabeth.niven890@gmail.com
Suppleant Bo Bengtsson backagarden@sjobo.nu
Suppleant Peter Steneborg pste1@telia.com
  Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan