Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Styrelse
Ordförande Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.nu
Vice Ordför. Maria Pingel maria.pingel@gmail.com
Kassör Birthe Mårtensson birthe.martensson@outlook.com
Sekreterare Ulla Sjunnesson info@brandstadbygdensbyalag.se
Ledamot Bo Bengtsson backagarden@sjobo.nu
Ledamot Git Allanson git.allanson@sjobo.nu
Suppleant Maj Solum majbarbro@gmail.com
Suppleant Marie Andersson mariegetskog@hotmail.se

 

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan

Ansvarsposter

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Fastighetens skötsel Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.se
Uthyrningsansvarig Maj Solum majbarbro@gmail.com

0768 35 65 55

Inre skötsel sockenstugan Alla i styrelsen
Lotteriansvarig Ulla Sjunnesson u.sjunnesson@gmail.com
Media kontakt Ingegerd Råberg
Soppkvällsansvariga Maria Pingel

Git Allansson

maria.pingel@gmail.com

git.allanson@sjobo.nu

Facebook Birgitta Karlsson birgittakarlsson46@icloud.com
Webansvarig Maria Pingel

Git Allansson

Freddy Beck

 

 

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan