Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Styrelse
Ordförande Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.nu
Vice Ordför. Maria Pingel maria.pingel@gmail.com
Kassör Birthe Mårtensson birthe.martensson@outlook.com
Sekreterare Ulla Sjunnesson info@brandstadbygdensbyalag.se

u.sjunnesson@gmail.com

 

Ledamot Bo Bengtsson backagarden@sjobo.nu
Ledamot Git Allanson git.allanson@sjobo.nu
Suppleant Maj Solum majbarbro@gmail.com

Vi hyr inte ut vår lokal till ungdomsfester!

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan

Ansvarsposter

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Fastighetens skötsel Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.se
Uthyrningsansvarig Liz Allansson Sänd ett sms till Liz och hon ringer upp.

0705-835053

Inre skötsel sockenstugan Alla i styrelsen
Lotteriansvarig Ulla Sjunnesson u.sjunnesson@gmail.com
Media kontakt Ingegerd Råberg
Soppkvällsansvariga Maria Pingel

Git Allansson

maria.pingel@gmail.com

git.allanson@sjobo.nu

Facebook Birgitta Karlsson birgittakarlsson46@icloud.com
Webansvarig Maria Pingel maria.pingel@gmail.com

 

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan