Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Styrelse
Ordförande BarbroJohansson info@brandstadbygdensbyalag.se
Viceordförande Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.nu
Kassör Birthe Mårtensson birthe.martensson@outlook.com
Sekreterare Ulla Sjunnesson info@brandstadbygdensbyalag.se
Ledamot Maria Pingel maria.pingel@gmail.com
Ledamot Elisabeth Nevin elisabeth.nevin890@gmail.com
Suppleant Michael Nevin nevinmick@gmail.com
Suppleant Git Allanson git.allanson@sjobo.nu

 

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan

Ansvarsposter

Kontaktuppgifter till styrelsen och dess olika funktioner.

Fastighetens skötsel Bo Mårtensson brandstadgard@sjobo.se
Uthyrningsansvarig Michael Nevin nevinmick@gmail.com

0768-397402

Inre skötsel sockenstugan Vakant
Lotteriansvarig Birthe Mårtensson birthe.martensson@outlook.com
Media kontakt Barbro Johansson

Ingegerd Råberg

barbro.brandstad@gmail.com 
Soppkvällsansvariga Ulla Sjunnesson

Elisabeth Nevin

u.sjunnesson@gmail.com

elisabethnevin890@gmail.com

Facebook Birgitta Karlsson birgittakarlsson46@icloud.com
Webansvarig

 

 

 

Kontakta oss via e-post ovan eller genom att använda vårt kontaktformulär som ni når genom att klicka på 'Kontakta oss' nedan