Verksamhetsplan 2022

Brandstadbygdens byalag skall under 2022 verka för en god social gemenskap och trivsel i bygden. Vår strävan är att utöka våra arrangemang och tänka nytt och därmed också utöka vårt medlemsantal i byalaget. Nya arrangemang och ett utbud som tilltalar alla åldrar är en ständig punkt på vår agenda inom byalaget.Genom kulturverksamhet och andra insatser ska byalaget erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Genom samarbete med närliggande byalag strävar vi efter att kunna utöka och vidga våra sociala aktiviteter.
Vi har också planer på att utöka våra motionsaktiviteter med andra friskvårdsinsatser såsom yoga, dans m.m.
Sockenstugan i Brandstad är den gemensamma samlingsplatsen för byalaget. Vår önskan är att fler medlemmar använder sig av denna lokal som vi alla i byalaget äger gemensamt.
Ett viktigt uppdrag är att vara en länk mellan invånare och medlemmar i byalaget och kommunen i olika frågor som rör vår bygd. Vi arbetar för en positiv landsbygdsutveckling på olika sätt i trafikfrågor, utveckling av service m.m.
Förslag till verksamhet under året:
● Gemensamhetskvällar i sockenstugan med olika inslag såsom
PUB kväll, spel och quiz kväll, föreläsningskvällar, danskvällar,
vi lär av varandra kvällar med mera, med mera.
● Grillkväll
● Motionsaktiviteter med tipsrunda
● Sammankomster inom damgruppen Fnitter och Flit
● Valborgsfirande
● Marknader och Bakluckeloppis
● Brandstad Cruising
Styrelsen
Brandstadbygdens Byalag

Posted in Okategoriserade.